I would never touch another brand.
Karla-Therese Kjellvander

Om Uppstrom Guitars

Anders2_webb

Anders Uppström, svensk gitarrbyggare. Anders är född 1967 och är son till pianist Tore Uppström (1937-2006) och musikpedagog Ingalill Uppström. Han examinerades som möbelsnickare 1987 och tog vidare högskoleexamen i industriell träteknik 1995. 1997 avslutade Anders gitarrbyggarutbildningen vid Carl Malmstens verkstadsskola med examen och gesällprov. Gesällprovet, en 11-strängad altgitarr, besiktades tonalt av Per-Olof Johnsson och Göran Söllsher. Gesällprovet tilldelas silvermedalj vilket är den högsta utmärkelsen ett gesällprov kan få i gitarrkonstruktion.

Med stipendium från bland andra Kungl. Musikaliska Akademien fick Anders möjlighet att arbeta som mästarelev (1997-1998) i Nürnberg, Tyskland hos gitarrbyggaremästare Max Strohmer. Sedan 1999 lever och verkar Anders i Eksjö, Småland.